Yazar Rehberi

Yazar Rehberi

 1. Kitap bölümünün, 16×24 cm kâğıt boyutunda, kenar boşlukları;  üst:2 alt: 2  sol: 2 ve alt: 2 cm  tek satıraralıklı ve iki yana yaslı şeklinde yazılması gerekir.
 2. Makalelerde sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, üst limit olarak 30 sayfanın aşılmaması beklenmektedir.
 3. Yazar bilgilerinin (unvan, kurum, ORCID bilgisi, iletişim bilgileri) de ayrıntılı olarak yer aldığı dosya; Türkçe başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık, İngilizce özet, özetlerin altında anahtar kelimeler  ve devamında giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşmalıdır.
 4. Üstbilgi, altbilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.
 5. Bölümler, Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.
 6. Yazının başına 200 sözcüğü geçmeyen özet (abstract) eklenmelidir. Yazı dili Türkçe ise, mutlaka İngilizce özet ve İngilizce Başlık eklenmelidir.
 7. Özetten sonra makalenin içeriğini belirten en fazla 5 anahtar kelime (Türkçe ve İngilizce) eklenmelidir
 8. Özetler, anahtar kelimeler  Times New Roman 10 Punto, italik, tek satır aralığındave iki yana yaslışekilde hazırlanmalıdır
 9. Ana Metin, Times New Roman, 11 Punto, tek satır aralığında, iki yana yaslışekilde hazırlanmalıdır. Her bir paragraf aralığı (sonra 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Paragrafların ilk satırları 1 cm içeriden başlamalıdır.
 10. Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle, ortalanarak, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman, 11 punto ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.
 11. Çalışmanın ana başlık ve alt başlıkları ise 2., 2.1., 2.1.1. gibi ondalıklı şekilde, giriş başlığından başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalı ve kalın (bold) yazılmalıdır. Ana başlıklar büyük harfle yazılmalı, alt başlıkların ise yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
 12. Tüm şekil, tablo ve grafiklere bir başlık verilmeli ve başlıklar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Başlık tablo, şekil veya grafiğin üstünde sayfaya ortalı Times New Roman, 10 punto, kalın (bold)olarak yer almalıdır. Tablo, şekil veya grafik yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik ismi yazılmalıdır. Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında 10 punto olarak verilmelidir.
 13. Dipnotlar (açıklama içeren) metin içinde numaralanmalı, ayrı bir sayfada numara sırasına göre “Notlar” başlığı altında Times New Roman 10 punto ile yazılmalı ve metnin arkasına konmalıdır.
 14. Yayına kabul edilen çalışmalar için yazarlar taraflarına gönderilecek telif hakkı sözleşmesi‘ni en geç bir hafta içersinde bize ratingacademy@ratingacademy.com adresi üzerinden ulaştırmaları gerekmektedir.
 15. Metin içinde atıfları belirtmek için Harvard referans tekniği kullanılmalıdır. Bu tekniğe göre metin içinde geçen atıflar, yazar soyadı ve parantez içinde yer alan yayın yılı ile belirtilir. Konuyla ilgili örnekler aşağıda sırasıyla verilmiştir.
 16. Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez içinde;

Gürkaynak (2002) kimyasal çözeltiler üzerinde yapmış olduğu …

 1. Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı, basım yılı ve sayfa sayısı şeklinde olmalıdır;

En son çalışmalar (Pınar, 2003: 12) uygulamanın …

iii. İki yazarın bulunması durumunda, her iki yazarın soyadı da kullanılır.

Cinicioglu ve Keleşoğlu (1993) yumuşak dolgular üzerinde …

 1. İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ.” ifadesi takip eder.

Öztoprak ve diğ. (1999) tarafından öne sürülen …

 1. Eğer aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla yayını kullanılmışsa basım yıllarının sonuna alfabetik bir karakter ilave edilir.

Bozbey ve diğ. (2003a) tarafından yapılan çalışmalar bu sonucu …

 1. Eğer anonim bir kaynak kullanılmışsa “anon” ifadesi kullanılır.

Son zamanlarda konuşulan gerçekler (Anon 1998: 53) …

vii. Eğer yazarı belirsiz bir gazete yazısı kullanılacaksa gazete adı, basım yılı ve sayfa no;

Bölgede görülen sel baskınları yapısal özellikleri etkilemektedir (Atlas, 1998: 6)

viii. Tez çalışmasında faydalanılan yayınlar yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla sıralanır. Yayının basıldığı derginin, kongre kitapçığının,    kitabın vb. adı eğik (italik) olarak gösterilir.

 1. İnternetten alınan kaynaklara atıf yapılırken, yazar adı varsa daha önce  belirtildiği şekilde gösterilir. Yazar adı yoksa kaynağı sunan       kurumun adı ve tarih  kullanımı aşağıdaki şekilde gösterilir.

Pazar hakkında bilgiler yer almaktadır (İMKB, 23.06.2003)

 1. Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra  numarası, yıl şeklinde yazılmalıdır. Örneğin:

(URL-1, 2003), (URL-1 and URL-2, 2003),  According to  URL-1   (2003)

 Kaynakça Times New Roman, 12 punto şeklinde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sırayla ve asılı biçimde çalışmanın sonunda bulunmalıdır. Her kaynak arasındaki paragraf aralığı (sonra 6 nk) olmalıdır. Eğer yazarın/ların aynı yıl içerisinde birden fazla çalışmasına atıf yapılmışsa ise bu çalışmaların yayın yılı sonuna (a,b,c,..)  gibi semboller verilerek sıralanmalıdır. Makale ve bildirilerde dergi ve sempozyum/Kongre adı, kitap ve tezlerde ise kitap ve tez adı italik olarak yazılmalıdır. Kaynakça aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenmelidir

Kitap referansı için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yayın yılı), Kitap adı, Basım Yeri, Yayınevi,  Baskı Sayısı, ISBN.

MERCER, P.A. and SMITH, G., (1993), Private Viewdata in the UK, London: Palgrave, Second Edition, ISBN: xxxx-xxxx

 Dergilerdeki makaleler için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yayın yılı), Makalenin Adı, Derginin Adı, Cilt no (Sayı), sayfa numaraları

EVANS, W.A., (1994), Approaches to Intelligent Information Retrieval, Information  Processing and Management, 7 (2), 147-168.

 Konferans bildirileri için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yayın Yılı), Bildiri Adı, Konferans Kitapçığının Adı, Tarih ve Kongre Yeri, Basım Yeri: Yayınevi, sayfa numaraları

SILVER, K., (1991), Electronic Mail: The New Way to Communicate, 9th International Online Information Meeting, 3-5 December 1990 London, Oxford: Learned Information, 323-330.

 Tezler için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yayın Yılı), Tezin Adı, Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı

AGUTTER, A.J., (1995), The Linguistic Significance of Current British Slang, Thesis  (PhD), Edinburgh University.

 Haritalar için gösterim

SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yayın Yılı), Başlık, Ölçek, Basım Yeri:Yayınevi.

MASON, J., (1832), Map of The Countries Lying Between Spain and India, 1:8.000.000, London: Ordnance Survey.

 Web sayfaları için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yıl), Başlık [online], (Edition), Yayın Yeri, Web adresi:URL, [Erişim Tarihi: ].

HOLLAND, M., (2002), Guide to Citing Internet Sources [online], Poole, Bournemouth University,http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html [Erişim Tarihi: 4 Kasım 2002].

Editoryal kitapta makale yayınlama ücretli bölüm başına 25 Euro (karşılığı TRY) ödenmesi gerekmektedir. Bölüm başına bir adet kitap gönderilecektir.
Kredi Kartı ile ödeme yapmak için:
HAVALE
Türk Lirası (TL) Hesabı için:
Hesap Adı: RATING ACADEMY Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.,
Banka: Ziraat Bankası 
Şube: 813- Kordon/Çanakkale
Hesap No: 77815187-5002
IBAN: TR72 0001 0008 1377 8151 8750 02
Web sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish