ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARIN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ ROLÜ

25.00 

ISBN
E-ISBN
Yazar Prof. Dr. Mehmet Şahin
Sayfa Sayısı 167
Yayınevi
Format

Satın Alma Seçenekleri

  HEPSİBURADA
TRENDYOL
   AMAZON
 GOOGLE KİTAP

Birinci Bölüm

EKONOMİK KÜRESELLEŞMENİN TEORİK TEMELLERİ

I. DÜNYA EKONOMİSİNDE KÜRESELLEŞME EĞİLİMLERİ

II. KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE KAPSAMI

III. KÜRESELLEŞMENİN FARKLI BOYUTLARI

1-Küreselleşmenin Yatay Boyutu

2-Küreselleşmenin Dikey Boyutu

IV-KÜRESELLEŞMENİN GÜDÜLERİ

1-Ekonomik Güdüler

2-Politik Güdüler

3-Sosyal Güdüler

V-KÜRESELLEŞMEYİ DOĞURAN VE İVME KAZANDIRAN FAKTÖRLER

1-İçsel Faktörler

A-Ulaşım ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişim

B-Bretton Woods Sistemi’nin Yıkılışı

C-Dünya Ekonomik Krizi

D-Çevresel Sorunlar

E-Euro Piyasaların Oluşumu

F-Uluslararası İşletmelerin ve Uluslararası Bankacılığın Gelişimi

G-Dış Borç Krizi

H-Sosyalist Bloğun Dağılması

2-Dışsal Faktörler

A-ABD ve İngiltere’de Liberal Hükümetlerin İktidara Gelmeleri

B-Uluslararası Ekonomik Kuruluşların Etkisi

VI-KÜRESELLEŞMENİN TARİHSEL AŞAMALARI

VII-EKONOMİK KÜRESELLEŞMENİN GÖSTERGELERİ

1-Ticaretin Küreselleşmesi

2-Sermayenin Küreselleşmesi

3-Üretimin Küreselleşmesi

4-Emeğin Küreselleşmesi

5-Ekonomik Küreselleşmenin Envanteri

İkinci Bölüm

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARIN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Birinci Kısım

KÜRESEL YÖNELİMLİ ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR

I-ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARIN GELİŞİM SÜRECİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI

II-WTO, IMF VE DÜNYA BANKASI ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

1-IMF ve Dünya Bankası Arasında İŞ BİRLİĞİ

2-IMF-WTO Arasında İşbirliği

3-WTO-Dünya Bankası Arasında İşb irliği

III-GELİŞMİŞ ÜLKELERİN WTO, IMF VE DÜNYA BANKASI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİKLERİ

IV-KÜRESEL YÖNELİMLİ BİR ULUSLARARASI KURULUŞ OLARAK WTO (GATT)

1.Uluslararası Ticarette GATT Sistemi

A-GATT’ın Kuruluşu

B-GATT’ın Amaçları

C-GATT’ın İlkeleri

D-İlkelerden İstisnalar

E-GATT Çerçevesinde Yapılan Tarife İndirim Turları

F- Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

II-KÜRESEL YÖNELİMLİ BİR ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞ OLARAK IMF

1-KURULUŞU, AMAÇLARI ve Görevleri

2-Yapısı Ve Yönetimi

3-IMF’İN Finansal Yardım Mekanizmasının İşleyişi

4-IMF’in Sağladığı Finansal Kolaylıklar

III-KÜRESEL YÖNELİMLİ BİR ULUSLARARASI KURULUŞ OLARAK DÜNYA BANKASI

1-Kuruluşu, Üyeleri ve Amaçları

2-Sermayesi, Yapısı ve Yönetimi

3-Finansman Faaliyetleri

B-Kredi Politikasının İlkeleri ve Kredi Politikasının Gelişimi

İkinci Kısım

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARIN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ ROLÜ

I-GATT (WTO)’IN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ ROLÜ

1-Tarifeler Alanında Yaşanan Gelişmeler

2-Tarife Dışı Engeller (TDE) Alanında Yaşanan Gelişmeler

3-GATT (WTO) VE KÜRESELLEŞME

II-IMF VE DÜNYA BANKASI’NIN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ ROLÜ

1-IMF ve Dünya Bankası’nın Küreselleşme Politikası: Yapısal Uyum Politikaları

A-Yapısal Uyum Kavramı ve Kapsamı

B-Yapısal Uyum Politikaları’nın Kökenleri ve Altında Yatan Güçler

C-Yapısal Uyum Programlarının Gerçekçiliği

D-Yapısal Uyum Politikalarının Unsurları

E-Uyum Programlarında Koşulluluk

F-Uyum Politikalarının Etki Mekanizması ve Değerlendirmesi

2-IMF ve Dünya Bankasının Küreselleşme Sürecindeki Rolü

A-IMF ve Dünya Bankası’nın Yardımlarının Boyutu

B-Uyum Politikalarının Küreselleşme Sürecine Etkisi

3-Küreselleşme Hızı ve Ekonomik İstikrar

Üçüncü Bölüm

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARIN ROLÜ (1980-1998)

I-WTO (GATT) – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KÜRESELLEŞME SÜRECİ

1-WTO (GATT) -Türkiye İlişkileri

2-GATT’LA İlişkileri Çerçevesinde Türkiye’nin Ekonomi Politikasındaki Gelişmeler

A-İhracat Politikasındaki Gelişmeler

B-İthalat Politikasındaki Gelişmeler

C-Dış Ticaretteki Gelişmeler

3-GATT’IN TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ ROLÜ

II-TÜRKİYE’NİN IMF VE DÜNYA BANKASI İLE İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE KÜRESELLEŞME ÇABALARI

1-Türkiye ve IMF-Dünya Bankası İlişkileri

2-IMF ve Dünya Bankası İle İlişkileri Çerçevesinde Türkiye’nin Ekonomi Politikalarındaki Gelişmeler

III-KÜRESEL YÖNELİMLİ ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARLA İLİŞKİLER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KÜRESELLEŞME EĞİLİMLERİ

1-Ticaretin Küreselleşmesi

2-FİNANSAL KÜRSELLEŞME

3-Küreselleşme Ve Yapısal Uyum Sürecinde Türkiye’nin Mevcut Ekonomik Sorunları Ve Çözüm Önerileri

A-Türkiye’nin Mevcut Ekonomik Sorunları

B-Türkiye’nin Mevcut Ekonomik Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri

SONUÇ

KAYNAKLAR

ISBN

E-ISBN

Yazar

Prof. Dr. Mehmet Şahin

Sayfa Sayısı

167

Yayınevi

Format

,

Web sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish