DİLİN ÖTEKİLERİ / ÖTEKİLERİN DİLİ

25.00 

ISBN
E-ISBN
Editör
Yazar Aliyar ÇINAR, Beyzanur KENGER, Binnur ARABACI, Furkan KOCA, Nihal URAL
Sayfa Sayısı 113
Yayın Yılı
Yayınevi
Format
Baskı

Satın Alma Seçenekleri

  HEPSİBURADA
    TRENDYOL
   AMAZON
 GOOGLE KİTAP

 

ÖNSÖZ
Dil, kültürlerarası iletişim aracı olarak insanların birbirleriyle
iletişim kurabildikleri araç olmasının yanında aynı zamanda farklılığı ile
kültürleri birbirinden ayıran en önemli özelliktir de. Bu ayrım aslında
kültürlerin birbirini merak edip tanıması içindir ki bu yüzden de öteki
kültürlerin dili öğrenilir. Ülkelerin birbirinden sınırlarla ayrılması dillerine
de yansımış olup dilsel sınırlarla farklılıklar ortaya çıkmıştır. Günümüzde
ise dünyamızda dünya dilleri olarak sözünü ettiğimiz diller sayesinde
küreselleşme sağlanmaktadır. Ne var ki bu küresel dil en büyük oranda
İngilizce ile sağlanmakta ve birinci yabancı dil olarak İngilizce’den sonra
Almanca, İspanyolca, Fransısza ve nihayetinde Türkçe ya da Türk Dilleri
sayesinde gerçekleşmektedir. Elbette küreselleşen dünyada yöresel yemek,
giyim kuşam gibi unsurların yanında yöresel diller de artık gündemdedir.
Konuşan sayısı az da olsa dillere duyulan merak, giderek daha çok ilgi
çekmektedir. Dolayısıyla tüm bu diller ve ait oldukları kültürler dünya
çapında bir farkındalık oluşturmaktadır.
Farkındalığın gerçekleştiği bir diğer alan da yazın dünyasıdır.
Yazın dünyası, ait olduğu kültürün yazılı-sözlü ve en değerli kültür mirası
olup temel malzemesi yine dildir. Dolayısıyla bu kitapta yer alan çalışmalar
genel olarak dil, yabancı dil, yabancı dil eğitimi ve yazınbilim konularından
oluşmakta, dil ve yazın alanında farkındalığa dikkat çekmeye çalışmaktadır.
“Çocuklara Yönelik Güncel Youtube Videolarındaki Anlatıların
İçyapı Özellikleri” başlıklı çalışmada temel kültür malzemesi ve de aracı
olan dil sayesinde oluşturulan sanal ortam görüntülerinde kullanılan
metinlerin dilsel iç yapı özellikleri ele alarak irdelenmiştir. Günümüzde
popüler olarak çok izlenen youtube görüntülerinde metin, dil ve metiniçi
yapılarının sistematik olarak çözümlemesine her zaman ihtiyaç
bulunmaktadır. Ele alınan bu çalışma da bu alandaki belli başlı çalışmalara
kaynaklık edebilecek bir inceleme olarak sunulmuştur.
Dil bağlamında yabancı dil ve öğretimi de farkındalıklardan biridir
ve kültürlerin birbirini anlaması için gerekli olan eğitim sürecini işaret
etmektedir. Bu yüzden dil öğretimini doğrudan ilgilendiren edimbilim alanı
ile yabancı dil öğretimi konusu “Türkiye’de Edimbilim ve Yabancı Dil
Öğretimi İlişkisini Ele Alan Çalışmaların Bibliyografyası” başlıklı
çalışmada ele alınarak arasındaki organik bağ irdelenmiş ve bu konuda
yapılmış çalışmaların oldukça geniş bir bibliyografisine yer verilmiştir. Bu
bakımdan bu alanda çalışacak araştırmacılara ve bu alanla ilgilenenlere
geniş bir kaynak sunmayı amaçlamaktadır.
Dil farkındalığı yalnızca dilin kendi içinde değil, dil ile ilgili olan
diğer kültür alanlarında da son derece önemlidir. Yazın alanında dil
aracılığıyla oluşturulan farkındalık konusu, Paul Celan’ın “Weggebeizt”
Şiiri Örneğinde Yazınsal Dilin Farkındalık Oluşturmadaki Rolü” başlıklı
çalışmada ele alınmıştır. Böylelikle Paul Celan gibi bir Yahudi asıllı Alman
yazarının II. Dünya savaşı gibi bir insanlık trajedisinden sonra bile dili
kullanarak bu trajediyi anlatabileceği ve bu konuda dil ve şiir aracılığıyla
çok önemli bir farkındalık yarattığı anlatılmaya çalışılmıştır.
Yine yazın alanında “Dil ve Yazın Bağlamında Novalis’in Geceye
Övgüler (Almanca – Türkçe) Eserinin İncelemesi” başlıklı çalışmada da
Romantizmin Alman temsilcisi ünlü şair Novalis’in bu konuda yarattığı
romantik farkındalıklara değinilmiştir. Dil ile yazının buluşturulduğu farklı
bir alt alan olarak yabancı dil öğretimi bağlamında “Der Mann im Mond”
Adlı Kısa Öykünün Yabancı Dil Olarak Almanca Dersine Uyarlama
Önerisi” başlıklı çalışmada yazınsal bir metnin yabancı dil dersinde ders
materyali olarak kullanılmasına ilişkin ders örnekleri geliştirilmeye
çalışılmıştır.
Sonuç olarak kaynağını insandan ve insanın dili ile kültüründen
alan tüm farkındalıklarına duyulan saygının geliştirilmesini ve bu yönde
yapılacak çalışmaların da artırılmasını diliyoruz.
Prof. Dr. Hikmet ASUTAY
Editör

ISBN

E-ISBN

Editör

Yazar

Aliyar ÇINAR, Beyzanur KENGER, Binnur ARABACI, Furkan KOCA, Nihal URAL

Sayfa Sayısı

113

Yayın Yılı

Yayınevi

Format

,

Baskı

Web sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish